Wednesday, March 7, 2012GEOTHERMAL ENERGY – พลังงานความร้อนใต้พิภพ

aquatherm มอบโซลูชั่นสำหรับโครงการนำร่องในยุโรป
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2005 สาธารณูปโภคในเขตเทศบาลเมือง Arnsberg (North Rhine-Westphalia ประเทศเยอรมัน) เริ่มต้นโครงงานวิศวกรรมที่ท้าทายความสามารถของการขุดเจาะลึกความร้อนใต้พิภพ ในช่วงเวลาของการวางแผน การขุดเจาะลึกทั่วประเทศเยอรมันนั้นควรนำมาถึงผลตอบแทนที่สูงสุดในการใช้พลังงาน โดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ Arnsberg เปรียบเสมือนประภาคารทางเศรษฐกิจพลังงานในเขตเทศบาล จุดมุ่งหมายของการขุดเจาะคือ เพื่อผลิตพลังงาน 2.1 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งจะครอบคลุมความต้องการความร้อนส่วนใหญ่ของสระว่ายน้ำ

หลักการทำงานที่ค่อนข้างง่าย: น้ำเย็นจะถูกลำเลียงลงไปในความลึกด้วยระบบปิด (ในกรณีนี้คือ: สระว่ายน้ำ) ระหว่างทางลงความร้อนจะถูกดูดซับโดยรอบจากหิน นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจาก ประมาณ 3°K ต่อ 100 ม. อุณหภูมิด้านล่างถูกวัดได้ 83°C ที่การขุดเจาะลึก 2,835 เมตรในเขตเทศบาล Arnsberg น้ำที่อุ่นขึ้นแล้วจะถูกส่งกลับไปยังพื้นผิวได้โดยไม่สูญเสียความร้อนใด ๆ ความร้อนที่หายไปจากการอุปโภคจะถูกลำเลียงกลับลงสู่ความลึกในสภาพที่เย็นอีกครั้ง

หลังจากที่มีการเริ่มขุดเจาะ รูปแบบการผลิตพลังงานนี้ไม่เพียงประหยัด แต่ก็ยังคงรักษาสภาพภูมิอากาศไว้ได้อย่างดี และยังครอบคลุมถึงความต้องการพลังงานขั้นพื้นฐานโดยการดำเนินการผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม

แผนการเจาะลึกความร้อนใต้พิภพของเขตเทศบาล Arnsberg ได้วางไว้ตั้งแต่ มีนาคม 2008 อย่างไรก็ตามความพยายามของการสกัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ ล้มเหลวเนื่องจากความร้อนใต้พิภพลึก ไม่สามารถสำเร็จด้วยท่อลำเลียงน้ำกลับที่ทำจากใยแก้วเสริม duroplastic(GFK) ที่วางแผนไว้ในเวลานั้น ซึ่งท่อ GFK ผนังหนาสองชั้น โดยทางวิศวกรรมแล้วไม่สามารถต้านทานอุณหภูมิพลังงานได้ การมองหาทางเลือกและนวัตกรรมใหม่จึงถูกได้ค้นหาไปทั่วทุกมุมโลก สำหรับโครงการความร้อนใต้พิภพนี้ถือว่าเป็นโครงการแห่งศักดิ์ศรีต้องได้รับการพัฒนาที่สามารถนำมาพิสูจน์ ว่าการขุดเจาะที่ความลึก 2,835 เมตรจะแสดงค่าความร้อนที่ดีที่สุดเพื่อการปฏิบัติการในภายหลัง

ในโครงการเปรียบเทียบ "Super C" การเจาะลึกของ RWTH Aachen / ประเทศเยอรมนี (มหาวิทยาลัยด้านเทคนิคที่มีชื่อเสียงมากระดับนานาชาติ) ได้ทำการทดสอบโครงการนำร่องกับท่อโพลีพร๊อพโพลีน (Polypropylene) ซึ่งได้ดำเนินการหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่การทดสอบล้มเหลวเนื่องจากทนแรงดึง และแรงดันที่สูงมากระหว่างการติดตั้ง ซึ่งวัสดุ PP ไม่สามารถรับแรงดังกล่าวได้  แม้จะมีคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี สภาพหน้างานระหว่างการขุดเจาะลึกไม่ได้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้แบบทั่วๆไป เจ้าหน้าที่จึงเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน Arnsberg จากสื่อและการติดต่อโดยตรงไปยังหน่วยงานท้องถิ่น และบริษัท Daldrup & SOHNE ซึ่งทำการขุดเจาะที่มักจะเชื่อมั่นว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยประสบการณ์และความคิดค้นด้านเทคนิคอย่างแน่นอน

หลังจากผลการพัฒนาเป็นครั้งแรกของโลกนี้ได้ผ่านการทดสอบที่แตกต่างมากมาย จากสถาบันเทคโนโลยีน้ำมันดิบและวิทยาลัยเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติ Clausthal ท่อ composite ดังกล่าวถูกนำไปเสนอต่อหน่วยงานเทศบาลเขต Arnsberg ซึ่งท่อ composite นี้ประกอบด้วยท่อเหล็ก (ท่อด้านนอก) และ aquatherm PP inliner ซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่า ทั้งกลไกและความแข็งแรงที่น่าเป็นแบบอย่างของท่อพีพี ได้รับการทดสอบในเครื่องอบความร้อนและอัดแรงดัน (pressure-temperature chamber) ที่อุณหภูมิ 95°C และความดันที่ 320 บาร์ ค่าเหล่านี้คือสภาพที่แท้จริงด้านล้างของการขุดเจาะลึก ทีมงานของโครงการนำร่องนี้ คาดว่าผลงานการติดตั้งจะยังคงดำเนินการเสร็จสิ้นในปีนี้และจากนั้นจะส่งพลังงานความร้อนสำหรับสระว่ายน้ำ "Nass" ใกล้เคียง โครงการนี้ถือเป็นผู้บุกเบิกสำหรับการขุดเจาะลึกใต้พิภพ โครงการอื่นๆ อีกจำนวนมากจะได้รับประโยชน์จากผลการวิจัยจากโครงการ Arnsberg และไม่เพียงแต่ในประเทศเยอรมัน แต่ไปยังทั่วโลกอีกด้วย

aquatherm delivers the right solution for an European pilot project

On 15th June 2005, the Arnsberg (North Rhine-Westphalia/Germany) municipal utilities already started with the ambitious project engineering of a geothermal deep drilling. At the time of planning, the deepest drilling throughout Germany should bring in a maximum return of energy by using energy-efficient components, thus letting Arnsberg appear as a lighthouse of municipal energy economy. It was and is the aim of the drilling to produce 2.1 million kWh per year, which was to cover a large part of the heat load of the local “Nass” pleasure swimming pool. 

The functional principle is relatively simple: Cold water is transported into a big depth in a closed system by the consumer (here: the pleasure swimming pool). On the way down, the medium absorbs the ambient heat of the rocks. Geologists assume an increase of temperature of approx 3°K per 100 m. 83°C were measured at the bottom of the 2,835 m deep drilling in Arnsberg. The heated water is then to be returned to the surface without any heat loss. The heat is there extracted from the water by the consumer which is then conveyed into the depth in a cooled condition again.

After having provided and started the drilling, this form of energy production is not only economical and climate-friendly, but also covers basic loads by the continuous operation, contrary to solar or wind energy. The deep geothermal drilling planned in Arnsberg was already realized in March 2008. However, the efforts of a high energy-efficient extraction failed because of the deep geothermal inliner (return pipe) made of glass fiber reinforced duroplastic (GFK) planned at that time. The GFK double wall pipes intended by the project engineer did not resist the loads, therefore alternatives and innovations were looked for all over the world. For this plan which can be considered to be a prestige project, a deep geothermal probe had to be developed that can be proved to resist the static loads occurring during the installation in a 2,835 m deep drilling and to show optimal thermal properties during later operation.

In a comparable project, the “Super C” deep drilling of RWTH Aachen / Germany (technical university with very high, international reputation), pilot tests with a polypropylene pipe were carried out some years ago. At that time, the tests failed because of the extremely high tensile and pressure forces occurring during installation, which could not be absorbed by the PP used. Despite of the highly scientific competence, the deep drilling is not in the planned condition of operation to this day. We became aware of the problem in Arnsberg by the media and directly got in touch with the local authority and the drilling firm Daldrup & Söhne (Westphalia), always being convinced to find a solution with our experience and technical thinking.

After the result of development, an absolute world first, had positively passed various tests at the institute for crude oil and natural gas technology of the Clausthal technical college, the composite pipe was presented to the Arnsberg municipal authorities. The composite pipe consists of a steel pipe (outer pipe) and an aquatherm PP inliner. By that it will be ensured that both mechanical and energetic requirements will be met. Exemplary, the PP pipe’s behavior was tested in an autoclave (pressure-temperature chamber) at a temperature of 95°C and a pressure of 320 bar. These are real conditions at the bottom of a deep drilling. The project team now assumes that the installation works will still be finished this year and then deliver heat energy for the “Nass” pleasure swimming pool nearby. The project is pioneering for deep geothermics. Numerous other projects will profit from the findings that are gained in Arnsberg; and that not only in Germany, but worldwide.

Tuesday, March 6, 2012

"SPRINKLER PROTECTED"
Quality Stamp by BVFA

ระบบดับเพลิง Firestopâ จาก aquatherm และการออกแบบได้อย่างดีที่สุด

โครงการบ้าน Vitra ใน Weil บนแม่น้ำไรน์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงระดับ ออกแบบโดย Vitra จะได้รับการประทับตราคุณภาพ "ปกป้องด้วยระบบสปริงเกลอร์" สำหรับป้องกันอัคคีภัยที่ดีเยี่ยมด้วยระบบสปริงเกลอร์ โครงการที่ดูเหมือนบ้านซ้อนกันเป็นชั้นๆ สัมผัสทางสถาปนิกที่โดดเด่น Jacques Herzog และ Pierre de Meuron  ที่น่าหลงใหลทั้งการก่อสร้างที่ดูแปลก และการตกแต่งภายในที่มีคุณภาพ วัตถุที่งดงามและผู้เข้าชมของได้รับความคุ้มครองโดยระบบสปริงเกลอร์ดับเพลิงแขวนลอยจาก aquatherm ท่อฉีดน้ำพลาสติกที่ติดตั้งในฝ้าเพดาน นักออกแบบที่มีชื่อเสียงอย่าง Vitra ได้แสดงผลงานชิ้นเอกพร้อมการติดตั้งเพื่อป้องกันอัคคีภัยทั่วบริเวณน่าเป็นแบบอย่าง โครงการที่ดูเหมือนบ้านซ้อนกัน มีหัวสปริงเกลอร์ทั้งหมด 486 หัว และท่อส่งน้ำดับเพลิงที่กระจายอยู่ทั่วทุกอาคาร

ตั้งแต่ปี 1993 bvfa - Bundesverband eV Technischer Brandschutz (สมาคมกลางด้านเทคนิคด้านป้องกันอัคคีภัย) ได้มอบรางวัล ตราประทับแห่งคุณภาพ "ปกป้องด้วยระบบสปริงเกลอร์" (Sprinkler Protected) กับอาคารที่ให้ความคุ้มครองต่อชีวิตมนุษย์โดยการป้องกันไฟไหม้อย่างกว้างขวาง ในเดือนมีนาคม 2010 Vitra House สถาปัตยกรรมจากสถาปนิก Jacques Herzog และ Pierre de Meuron ได้เปิดตัวสู่สาธารณะ อาคารที่น่าหลงใหลทั้งสิ่งก่อสร้าง การตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์คอลเลกชันใหม่จาก Vitra แนวคิดและฟังก์ชั่นของวัสดุและกระบวนการต่างๆสร้างความประทับใจให้ที่นี่เป็นอย่ายิ่ง เพียงแค่ความต้องการเหล่านี้ได้มีข้อกำหนดให้มีการคุ้มครองไฟไหม้ วัตถุที่งดงามและผู้เข้าชมสภาปัตยกรรมได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกันโดยระบบสปลิงเกลอร์ดับเพลิง aquatherm firestopâ ท่อที่ติดตั้งในฝ้าเพดาน

สมาคม bvfa ได้มอบการชื่นชมกว่า 40 วัสดุด้วยรางวัลตราประทับ "Sprinkler Protected" และรวมถึงสภาปัติยกรรมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆเช่น Allianz Arena ใน Munich, The Reichstag หรือ O2 World ใน Berlin วัสดุและสิ่งปลูกสร้างจะได้ถูกเสนอชื่อสำหรับรางวัลจะต้องอยู่ในขอบเขตและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด อาคารจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ครบครันด้วยระบบป้องกันอัคคีภัย ในแต่ละปีสมาคม bvfa -  Bundesverband Technischer Brandschutz e.V. รับพิจารณาเพียง 3 สถาปัตยกรรม/อาคาร ที่ได้ถูกเสนอชื่อในประเทศเยอรมัน สำหรับรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลก่อนหน้านี้กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.bvfa.de - Infothek / Sprinker Protected.

เกี่ยวกับ bvfa:
สมาคม bvfa - Bundesverband Technischer Brandschutz e.V. เป็นสมาคมที่เด็ดขาดสำหรับปกป้องและป้องกัน และเทคนิคการป้องกันอัคคีภัยในเยอรมนี ผู้จัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำด้านการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารจะเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งในสมาคม ในขณะนี้สมาคมมี่ตัวแทนอยู่ประมาณ 120 บริษัท และก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1972 และมีถิ่นที่อยู่ในเมือง Würzburg

aquatherm sprinkler system and design optimally united
Vitra House in Weil on the Rhine receives the “Sprinkler Protected” awardThe Vitra House in Weil on the Rhine, situated on the campus of the world-renowned Vitra designer forge, will be awarded the stamp of quality “Sprinkler Protected” for excellent fire protection by a sprinkler system. “The stacked house”, a sensational object of the architects Jacques Herzog and Pierre de Meuron, fascinates both by the eccentric construction and the quality of the inner rooms. The spectacular object and its visitors are exemplarily protected by a suspending sprinkler system with aquatherm plastic sprinkler pipes installed in the ceiling. Regarding fire protection, the world-famous Vitra designer forge has exemplarily equipped its latest showpiece on the Vitra campus. “The stacked house” is provided with 486 sprinklers. Fire protection thus stretches over all the building.

Since 1993, the bvfa – Bundesverband Technischer Brandschutz e.V. (federal association of technical fire protection) has awarded the stamp of quality “Sprinkler Protected” to buildings that guarantee the protection of human life by an extensive fire protection. In March 2010, the Vitra House, a sensational object of the architects Jacques Herzog and Pierre de Meuron, was released to the public. The building fascinates both by the eccentric construction and the quality of the inner rooms where Vitra presents the new Vitra collection of furnitures. Concept and function, material and processing are impressing here. Just these demands were set on fire protection, too. The spectacular object and its visitors are exemplarily protected by a suspending sprinkler system with aquatherm firestop
â plastic sprinkler pipes installed in the ceiling.

The bvfa has already paid tribute to more than 40 exposed objects with the “Sprinkler Protected” award, which among other things the Allianz Arena in Munich, the Reichstag or the O2 World in Berlin belong to. Objects that are proposed for the award have to fulfill strict criteria. The building has to be in a perfect condition regarding fire protection. The bvfa – Bundesverband Technischer Brandschutz e.V. annually confers the award to up to three chosen objects in Germany. For previous award-winners, please visit the website www.bvfa.de – Infothek/Sprinker Protected.

About bvfa:
The bvfa – Bundesverband Technischer Brandschutz e.V. is the decisive association for preventive and defensive, technical fire protection in Germany. The leading German suppliers of fixed and mobile fire protection technology and of fire protecting systems for buildings are represented in the association. The association that currently represents about 120 companies was founded in 1972 and is resident in Würzburg.

ระบบ climasystem H2C (จากร้อนเป็นเย็น)
ได้รับรางวัลแห่งนวัตกรรมอันทรงเกียรติ


คณะกรรมการตัดสินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญ ตัดสินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวนมากจากการค้าในการบันทึการประชุมเมื่อ 16-17 กันยายน 2011

การประเมินผลการพัฒนานั้นขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ของวิศวกรรมและการออกแบบ คณะผู้ตัดสินดำเนินการโดย Dipl. Wirt.-Ing. Zsolt Kremer - กรรมการผู้จัดการ บริษัท Technomar GmbH, Munich จะกำหนดนวัตกรรมการค้าที่ดีที่สุด ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ฟังก์ชั่น คุณภาพ ผลปฏิบัติการที่ดีเปรียบเทียบกับต้นทุน โอกาสทางการตลาด และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ใช้ จุดสำคัญเหล่านี้เป็นปัจจัยในการประเมินผลโดยคณะกรรมการตัดสิน

อย่างไรก็ดี บริษัท ในกลุ่ม aquatherm รู้สึกยินดีกับรางวัลที่ได้รับต่อไปในการบันนทึกการประชุม 2011 (Memo 2011) ในค่ำคืนของงานซึ่งได้รับการรอคอยและเต็มไปด้วยความใจจดใจจ่อ Dipl. Wirt.-Ing Zsolt Kremer มอบรางวัลนวัตกรรมแรกแด่ บริษัท Mosecker GmbH & Co KG ผ่านผู้จัดการฝ่ายขาย Christof Schmidt สำหรับระบบ H2C (hot to cool) ใหม่ จากงาน Euro Shop ที่เมือง Dusseldorf การออกแบบระบบทำความร้อนและความเย็นที่มุ่งเน้นนี้ได้ทิ้งห่างคู่แข่งจากหลายบริษัทไว้อยู่ข้างหลังในหมวด "ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงทางสถาปัตยกรรม" และเดินออกจากงานมอบรางวัลด้วย รางวัลนวัตกรรม AIT แห่งปี 2011

climasystem h2c (hot to cool) honored with the innovation award

An independent expert jury, consisting of representatives and owners of well-known specialist workshops judge numerous product developments from the trade on the occasion of the memo 2011 (16th – 17th September 2011). Based on a specially developed evaluation system, with the categories of engineering and design, the jury, conducted by Dipl. Wirt.-Ing. Zsolt Krèmer, managing director of the established Technomar GmbH, Munich, determines best trade innovations. Functionality, quality, cost-performance ratio, market chances and benefits for users were in the focus of the evaluation by the jury members.

After all, the company group aquatherm was pleased about a further award at the memo 2011 evening of industry which was awaited full of suspense. Dipl. Wirt.-Ing. Zsolt Krèmer handed the first innovation award of Mosecker GmbH & Co. KG over to the sales manager Christof Schmidt for the new h2c system. During the Euro Shop in , the design-oriented heating and cooling system already left its numerous competitors behind in the category “product of high architectural quality” and walked off with the AIT innovation award 2011.